Pacyna, dnia 19.08.2008 r.

Znak sprawy: ZP-341/02/08

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa dróg gminnych w m. Rakowiec – w km 0+616 do 0+950, Podatkówek – w km 0+000 do 0+500, Czarnów – w km 0+000 do 0+500, Remki – w km 0+000 do 0+500, gm. Pacyna, woj. Mazowieckie”

Działając na podstawie art. 95 ustawy  Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy w Pacynie informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Pacyna - Urząd Gminy w Pacynie

ul. Wyzwolenia 7

09 – 541 Pacyna

strona internetowa: www.bip.pacyna.mazowsze.pl

2. Osoba upoważniona do kontaktów:

Agnieszka Józwik

tel. (024) 2858080; 2858045

fax. (024) 2858054

3. Umowa o zamówienie zawarta została z Wykonawcą:

 

„DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o.

38 – 100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki  udziału w postępowaniu. Złożył ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert (cena 100%).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 19.08.2008r.                     z nr: 194076-2008

                                                                                 Wójt Gminy Pacyna

                                                                                  Krzysztof Woźniak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-08-19 19:25:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-19 19:25:43
  • Liczba odsłon: 675
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1589934]

przewiń do góry