Pacyna, dnia 09.09.2008 r.

ZP-341/ 05 /08

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający Gmina Pacyna –  zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 dla OSP Pacyna..”

 

wybrana została oferta nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo usługowo Handlowe Moto Truck Leszek Chmiel

ul. Ściegiennego  270  25 – 116 Kielce

 

z ceną ofertową brutto:  505.040,00 zł

 

Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów – 10 pkt, według kryterium cena – 100%, jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

 

Z wybranym wykonawcą  zostanie podpisana umowa w dniu 18.09.2008 r. o godz. 10:00 w  siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie składania ofert, do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

 

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o. Korwinów

Ul. Okólna 15   42 – 263 Wrzosowa

 

Oferta uzyskała ilość punktów – 9,90 pkt.

 

Oferta nr 2

Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak

Ul. Podgórska 506   43 – 384 Jaworze

 

Oferta uzyskała ilość punktów – 8,35 pkt.

 

Oferta nr 3

 

Przedsiębiorstwo usługowo Handlowe Moto Truck Leszek Chmiel

ul. Ściegiennego  270  25 – 116 Kielce

 

Oferta uzyskała ilość punktów – 10,00 pkt.

 

 

W prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta, która wpłynęła po upływie terminu składania ofert, tj.

 

Oferta nr 4

Dom Samochodowy GERMAZ Sp. zo.o.

Ul. Strzegomska 139  54 – 428 Wrocław

 

W prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Pacyna

                                                                                                Krzysztof Woźniak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-09 23:07:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-09 23:07:44
  • Liczba odsłon: 635
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1556823]

przewiń do góry