Pacyna,  15.12.2009r.

 

 

Nr sprawy    ZP – 341/05/09

 

wykonawcy – wg rozdzielnika  

 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia p.n.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1.000.000,00 PLN na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacyna w kwocie 363.096,00 zł i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w   kwocie 636.904,00 zł.

 

 

Zamawiający – Gmina Pacyna, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) informuje, że w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 1.000.000,00 PLN na:

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacyna w kwocie 363.096,00 zł

i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych

w   kwocie 636.904,00 zł. - wybrano ofertę złożoną przez : ING Bank Śląski SA w Katowicach Oddział Doradców Klienta Korporacyjnego w Płocku ul. Wyszogrodzka 5a 09-407 Płock , za cenę   131.585,92 zł.

 

Uzasadnienie :

Na podstawie kryterium określonego w SIWZ za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez w/w firmę - oferta zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

W załączeniu przesyłamy kserokopię ZP – 12 „Zbiorcze zestawienie ofert” i ZP-21 „Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert”.

 

Jednocześnie Zamawiający – Gmina Pacyna z art.92 ust 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty oraz nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

           

W celu podpisania umowy o realizację zamówienia, zapraszamy do UG w Pacynie ul. Wyzwolenia 7 , w dniu 23.12.2009 r., o godz. 9.00.

 

Rozdzielnik:

1. ING Bank Śląski SA w Katowicach

    Oddział Doradców Klienta Korporacyjnego w Płocku

    ul. Wyszogrodzka 5a 09-407 Płock

1. Bank Spółdzielczy „Mazowsze” Oddział w Pacynie

     09-541 Pacyna

2. Bank Ochrony Środowiska S.A.

    I Oddział w Warszawie

    Al. Wilanowska 372

    02-665 Warszawa

 

                                                                                                     Wójt Gminy Pacyna

                                                                                                      Krzysztof Woźniak

 

 

 

- zbiorcze zestawienie ofert

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-12-15 15:04:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-15 15:21:01
  • Liczba odsłon: 697
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1561562]

przewiń do góry