Uchwała  nr    XII  / 83 /04

Rady Gminy w Pacynie

 

  z  dnia  14  grudnia 2004r.

 

w  sprawie  ustalenia wysokości diet dla radnych, członków komisji stałych,

a także wysokości diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących

Rady Gminy w Pacynie w 2005r.

 

 

Na   podstawie  art.  25  ust.   4   i  ust.   8   ustawy    z    dnia    8    marca   1990r.

o   samorządzie   gminnym   (  j. t.  Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142  poz. 1591  z  późniejszymi  zmianami  )

 

-  RADA    GMINY    w    PACYNIE    uchwala,  co    następuje:

 

      § 1

 

Ustala  się  dietę  dla  radnych   w   wysokości  120,00  zł   za    udział     w   sesji.

 

      § 2

 

Ustala    się   dietę   dla   członków    komisji    stałych    w    wysokości 120,00  zł 

za   udział  w  posiedzeniu   komisji.

 

      § 3

 

Ustala  się  dietę  dla  przewodniczących komisji stałych w wysokości   180,00   zł   za   udział  w  posiedzeniu   komisji.

 

      § 4

 

Ustala  się  dietę  dla  przewodniczącego   Rady   Gminy  w  Pacynie  wysokości   600,00   zł   miesięcznie.

 

 

 

 

                                                                 § 5

 

Ustala        się     diety    dla     wiceprzewodniczących  w   wysokości    300,00  zł  miesięcznie.

 

                                                                 § 6

 

Wykonanie   uchwały    powierza      się       Wójtowi      Gminy     w        Pacynie.

 

  § 7

 

Uchwałę należy  podać  do  wiadomości  publicznej  poprzez  ogłoszenie  na  tablicy   informacyjnej   w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Pacynie   przez   miesiąc.

 

   § 8

 

Uchwała  wchodzi  w  życie   w   terminie   14  dni   od   ogłoszenia   z   mocą   od  1  stycznia  2005r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-21 12:18:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-21 12:18:43
  • Liczba odsłon: 2195
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622830]

przewiń do góry