1. Zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi: „Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z siedziby Urzędu Gminy Pacyna oraz z miejsca wskazanego przez Zamawiającego”
 2.  Zaproszenie do złożenia  ofert na ustalenie przebiegu granic działek oraz wykonanie map do celów projektowych.
 3. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn: "Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej Budowy świetlicy
  wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu"

  - formularz ofertowy
  - projekt umowy
  - oświadczenie
  - klauzula RODO

  Zmiana treści zapytania cenowego.

          Informacja o wyborze oferty.

 1. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn: "Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na przebudowę dróg gminnych".

 2. Zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pacyna” realizowane w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024”
 3. Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: "Przebudowę trzech pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie”.
 4. Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: „Remont Sali w części świetlicowej OSP Pacyna, na potrzeby mieszkańców sołectwa Pacyna, Sejkowice, Słomków”.
 5. Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie zadania "Kompleksowa konserwacja i restauracja Ołtarza Matki Bożej" w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Luszynie.
  formularz oferty
  - wzór umowy
  - program  prac konserwatorskich i restauratorskich
  - decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  - oświadczenie wykonawcy
  - klauzula RODO
  - Uzupełnienie do zapytania ofertowego

  Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania "Kompleksowa konserwacja i restauracja Ołtarza Matki Bożej" w kościele pw. św. Stanisława biskupa w Luszynie
   
 6. Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Remont sali w części świetlicowej OSP Pacyna na potrzeby mieszkańców Pacyna, Sejkowice, Słomków".
  - Załącznik nr 1 - Formularz oferty
  - Załącznik nr 2 -wzór umowy
  - Załącznik nr 3 - oświadczenie
  - Klauzula RODO
  - Informacja o unieważnieniu postępowania
   
 7. Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. „Przewóz pasażerski wyborców do lokali wyborczych”
 8. Zapraszamy do złożenia ofert na: „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy” - zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla Sołectw 2024”

           Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

9. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania pn.: " Remont Sali w części świetlicowej OSP Pacyna na potrzeby mieszkańców sołectwa Pacyna, Sejkowice, Słomków" - zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 " - Mazowsze dla sołectw 2024.

* Załącznik nr 1 - Formularz oferty

* Załącznik nr 2 - Projekt umowy

* Załącznik nr 3 - oświadczenie

* Klauzula Rodo

* Informacja o wyborze oferty

 1. Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. „Przewóz pasażerski wyborców do lokali wyborczych”
 2. Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie"
 3. Zapraszamy do złożenia ofert na realizacje zadania : "Remont elewacji części budynku oraz przebudowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek" - część I
 4. Zapraszamy do złożenia ofert na realizacje zadania: "Remont elewacji części budynku oraz przebudowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek" - część II

 5. Zapraszamy do złożenia ofert na realizacje zadania pn.: "Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Pacyna w ramach zadania OSP-edycja 2024."
 6. Zapraszamy do złożenia ofert na realizacje zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie”.
 7. Zapraszamy do złożenia ofert na realizacje zadania pn.: "Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Pacyna w ramach zadania OSP-edycja 2024."
 8. Zapraszamy do złożenia ofert na realizacje zadania pn.: „Wykonanie przyłącza internetowego oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu w Przedszkolu Samorządowym w Skrzeszewach”

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
 • Data udostępnienia w BIP: 2024-01-04 13:33:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Anna Marcinkowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-07-05 14:00:58
 • Liczba odsłon: 4138
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612165]

przewiń do góry