1. Państwowe
  Gospodarstwo Wodne
  Wody Polskie
  Obwieszczenie
  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  z dnia 28.01.2021
 2. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  nr OZ.6220.1.2021

  (OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pacyna nr OZ.6220.1.2021 - wersja MS WORD)
 3. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  nr OZ.6220.2.2021

  (OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pacyna nr OZ.6220.1.2021 - wersja MS WORD)
 4. OBWIESZCZENIE
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku
  nr: KO-914/441-10/21
  dotyczy: przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga wraz z odpowiedzią na skargę - na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 28 grudnia 2020r. znak: KO - 914/4102/61/20 utrzymującą w mocy decyzję Nr 22/2020 Wójta Gminy Pacyna znak IOŚZP.6733.22.2018.2019/2020 z dnia 9 września 2020 r. w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej GST4420A telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY) wraz z konieczną infrastrukturą (m.in. wewnętrzną linią zasilającą) przewidzianą do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 103/3 w miejscowości Janówek, gmina Pacyna
 5. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  IOŚZP.6730.1.2021
  dotyczy: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na terenie Gminy Pacyna (relacji Pacyna - Żychlin)

  (OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pacyna nr IOŚZP.6730.1.2021 - wersja MS WORD)
 6. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6220.3.2021
  dotyczy: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1457W od drogi nr 573 Suserz – Rybie - Nowy Kamień w miejscowości Rybie, realizowanego na działkach nr ewid. 77,78/1,140 obręb ewid. Rybie, gm. Pacyna

  (OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pacyna OZ.6220.3.2021 - wersja MS WORD)
 7. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  IOŚZP.6733.15.2020/2021
  dotyczy: zakończeniu  postępowania  dowodowego,  z  wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33 - 100  Tarnów,   ul.  Bandrowskiego   16,  w  sprawie  wydania  decyzji   o  ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego   pn. „Budowa  sieci  gazowej  średniego  ciśnienia"
  (Obwieszczenie nr wersja MS Word)
   

 8. OBWIESZCZENIE
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  WI-I.7840.8.4.2021.RR
  dotyczy: wszczęcie postępowania "Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa
  Maz.” stanowiącego część gazociągu Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do
  jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego
  i śląskiego. Województwo mazowieckie.
  "

 9. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  IOŚZP.6733.15.2020/2021
  dotyczy: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia


  Decyzja Nr 16/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję:  sieć gazowa średniego ciśnienia.

 10. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6220.3.2021
  dotyczy: wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Powiatu Gostynińskiego, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1457W od drogi nr 573 Suserz – Rybie - Nowy Kamień w miejscowości Rybie, realizowanego na działkach nr ewid. 77,78/1,140 obręb ewid. Rybie, gm. Pacyna”, obręb 0018 Rybie, jednostka ewidencyjna 140403_2 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.
  (Obwieszczenie OZ.6220.3.2021 wersja MS WORD)

  Decyzja nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1457W od drogi nr 573 Suserz – Rybie - Nowy Kamień w miejscowości Rybie, realizowanego na działkach nr ewid. 77,78/1,140 obręb ewid. Rybie, gm. Pacyna”, obręb 0018 Rybie, jednostka ewidencyjna 140403_2 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie (Decyzja nr 3/2021 wersja MS WORD)

 11. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6220.4.2021
  dotyczy: wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 na terenie Pacyna”.

  (Obwieszczenie znak: OZ.6220.4.2021 wersja ms WORD)

  OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  o zakończeniu postępowania dowodowego
  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 na terenie gminy Pacyna

  (OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pacyna o zakończeniu postępowania dowodowego Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 na terenie gminy Pacyna wersja MS WORD)

 12. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6220.2.2021
  dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 3,3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach nr ewid. 190 i  192 w miejscowości Janówek, gmina Pacyna, powiat gostyniński” obręb 0003 Janówek, gmina Pacyna, pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

  (Obwieszczenie znak: OZ.6220.2.2021 wersja ms WORD)
   

 13.  

 
Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Busler Damian
  • Data dodania: 2021-07-23 11:23:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-26 09:40:49
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-03 09:35:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-26 09:40:49
 • Liczba odsłon: 2528
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622838]

przewiń do góry