1.  Uchwała Nr 205/XLVI/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 25 stycznia 2023r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

2.  Uchwała Nr 206/XLVI/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 25 stycznia 2023r.
     w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób
     objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023"

3.  Uchwała Nr 207/XLVI/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 25 stycznia 2023r.
     w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
     dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023".

4.  Uchwała Nr 208/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2027

5.  Uchwała Nr 209/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

6.  Uchwała Nr 210/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie przyjęcia dokumentu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
     zwierząt na terenie gminy Pacyna w 2023 roku".

7.  Uchwała Nr 211/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna

8.  Uchwała Nr 212/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023
     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym

9.  Uchwała Nr 213/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu określenia zwrotu kosztów przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola,
     oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej

10.Uchwała Nr 214/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025
     załącznik

11.Uchwała Nr 215/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie funduszu sołeckiego na  rok budżetowy 2024

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-27 14:37:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-16 09:44:07
  • Liczba odsłon: 133
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2046974]

przewiń do góry