1.  Zarządzenie Nr 0050.1.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 11 stycznia 2022r.
     w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia
     postępowań w sprawach dodatku osłonowego

2.  Zarządzenie Nr 0050.2.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 14 stycznia 2022r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok
     załącznik

3.  Zarządzenie Nr 0050.3.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 stycznia 2022r.
     w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami

4.  Zarządzenie Nr 0050.4.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 stycznia 2022r.
     w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zjawisk atmosferycznych

5.  Zarządzenie Nr 0050.5.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 stycznia 2022r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

6.  Zarządzenie Nr 0050.6.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 stycznia 2022r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok
     załącznik

7.  Zarządzenie Nr 0050.7.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 7 lutego 2022r.
     w sprawie powołania komisji

8.  Zarządzenie Nr 0050.8.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 7 lutego 2022r.
     w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie

9.  Zarządzenie Nr 0050.9.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 lutego 2022r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

10. Zarządzenie Nr 0050.10.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 lutego 2022r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok
     załącznik

11. Zarządzenie Nr 0050.11.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 15 marca 2022r.
     w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego
     świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach

12. Zarządzenie Nr 0050.12.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 marca 2022r.
      w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego
      świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy

13. Zarządzenie Nr 0050.13.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 22 marca 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

14. Zarządzenie Nr 0050.14.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 22 marca 2022 r.
      w sprawie powołania Gminnego Zespołu Pomocy Ukrainie

15. Zarządzenie Nr 0050.15.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok 

16. Zarządzenie Nr 0050.16.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 8 kwietnia 2022r.
      w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania  z wykonania planu finansowego
      Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2021
      - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego GBP za 2021

17. Zarządzenie Nr 0050.17.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 8 kwietnia 2022r.
      w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia postępowań, rozpatrywania wniosków i przyznawania świadczeń
      pieniężnych dla obywateli Ukrainy oraz upoważnienia pracownika do prowadzenia tych postępowań

18. Zarządzenie nr 0050.18.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 kwietnia 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

19. Zarządzenie Nr 0050.19.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 kwietnia 2022r.
      w sprawie powołania komisji przetargowej

20. Zarządzenie nr 0050.20.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 26 kwietnia 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

21. Zarządzenie nr 0050.21.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 12 maja 2022r.
      w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze

22. Zarządzenie Nr 0050.22.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 12 maja 2022r.
      w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia postępowań, rozpatrywania wniosków i przyznawania świadczeń
      pieniężnych dla obywateli Ukrainy oraz upoważnienia pracownika do prowadzenia tych postępowań

23. Zarządzenie Nr 0050.23.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 maja 2022r.
      w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Parkowej w Pacynie
      załącznik nr 1
      załącznik nr 2 (ankieta konsultacyjna)

 


   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-16 09:12:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-30 10:45:36
  • Liczba odsłon: 299
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1775736]

przewiń do góry