1. Harmonogram na I kwartał  2024 r. w PNPPiNPO w Gostyninie.
 2. Harmonogram I kwartał 2023 r. w PNPP w Gostyninie.
 3. Zarządzenie Nr 0050.2.2024
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 10 stycznia 2024r.        
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
 4. WOJEWODA MAZOWIECKI
  DECYZJA NR 30/P/2024
  SPN-P.7533.128.2023.EF
  dotyczy:stwienia nabycie przez. Województwo Mazowieckie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - część drogi w ojewódzkiej nr 583 relacji „Bedlno - Żychlin - Sanniki”, położonego w obrębie 0008 Pacyna, jednostka ewidencyjna Pacyna, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 151/2 o pow. 0*3906 ha.

 5. WOJEWODA MAZOWIECKI
  DECYZJA NR 31/F/2024
  SPN-P.7533.128.2023.EF
  dotyczy: stwierdzenie nabycie przez Województwo Mazowieckie z mocy prawa, z dniem I stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - część drogi wojewódzkiej nr 583 relacji „Bedlno - Żychlin - Sanniki”, położonego w obrębie 0008 Pacyna, jednostka ewidencyjna Pacyna, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 151/3 o pow. 0.0800 ha.

 6. Inwentaryzacja budynków - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

 7. Poradnika dla mieszkańców zawierającego najczęściej zadawane pytania o uchwałę antysmogową dla Mazowsza

 8. OGŁOSZENIE
  O  WYBORACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW 
  NA  KADENCJĘ  2024 - 2027

  1. Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku dotycząca liczby wybieranych ławników.
  2. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.
  3. Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
  4. Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika.
  5. Wzór oświadczenia - dot. obowiązku wynikającego z art. 162 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 289 i 614).
  6. Wzór oświadczenia - dot. obowiązku wynikającego z art. 162 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 289 i 614).
  7. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
    
 9. Zarządzenie Nr 0050.10.2024
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 5 lutego 2024r.        
  w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Remki 5 dz. nr 118/8 obręb geodezyjny 0015 Remki wraz z udziałem w gruncie
 10. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Model)
 11. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy -Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy.
 12. WOJEWODA MAZOWIECKI
  DECYZJA NR 63/P/2024
  SPN-P.7533.87.2023.EF
  dotyczy: stwierdzenie nabycia przez Powiat Gostyniński z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod część dróg publicznych - dróg powiatowych nr 31401 „Pacyna - Luszyn” oraz 31402 „Luszyn - Długie - granica województwa” , obecny nowy numer drogi 1444W), położonego w obrębie 0008 Pacyna, jednostka ewidencyjna Pacyna oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 225/1 o powierzchni 0,0495 ha.

   
 13. Zarządzenie Nr 0050.13.2024
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 5 lutego  2024r.        
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
  zawierający informację o przeznaczeniu pomieszczeń do oddania w użyczenie
  .

 14. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
  WA.ZUZ.5.4210.1223.2023.MU
  dotyczy: Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wodnoprawnego.

 15. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym.

 16. O R G A N I Z A C J A
  gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach samorządowych
  w dniu 7 kwietnia 2024 r.

  Obwód głosowania nr 1 (trasa nr 1), siedziba: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7.
  Granice obwodu: Kamionka, Kąty, Model, Pacyna, Przylaski, Czarnów.
  Trasa nr 1: Model-Lenkowiec-Kamionka-Sejkowice-Przylaski-Kąty-Czarnów-Sejkowice-Pacyna (lokal wyborczy Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7) plus powrót (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

  Obwód głosowania nr 2 (trasa nr 2), siedziba: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5.
  Granice obwodu: Janówek, Łuszczanów Drugi, Łuszczanówek, Radycza, Robertów, Rezlerka, Rybie, Sejkowice, Słomków.
  Trasa nr 2: Janówek-Radycza-Rybie-Robertów-Łuszczanów Drugi-Łuszczanówek-Sejkowice-Słomków-Pacyna (lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5) plus powrót  (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

  Obwód głosowania nr 3 (trasa nr 3 ), siedziba:  Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16.
  Granice obwodu: Anatolin, Czesławów, Podczachy, Romanów, Remki, Wola Pacyńska.
  Trasa nr 3: Wola Pacyńska-Czesławów-Anatolin-Podczachy-Remki-Romanów-Podczachy (pod lasem)-Podczachy (lokal wyborczy: Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16)  plus powrót (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden popołudniowych).

  Obwód głosowania nr 4 (trasa nr 4), siedziba: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21.
  Granice obwodu: Podatkówek, Rakowiec, Raków, Skrzeszewy.
  Trasa nr 4: Raków-Rakowiec-Podatkówek-Skrzeszewy (lokal wyborczy: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21) plus powrót (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

 17. Harmonogram na II kwartał  2024 r. w PNPPiNPO w Gostyninie.
 18. Harmonogram II kwartał 2023 r. w PNPP w Gostyninie.
 19. Komunikat
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

   
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
 • Data udostępnienia w BIP: 2024-01-02 11:31:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-10 08:49:15
 • Liczba odsłon: 788
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2472101]

przewiń do góry