1. Uchwała nr 149/XXIX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 9 lutego 2022r.
    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025

2. Uchwała Nr 150/XXIX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 9 lutego 2022r.
    w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

3. Uchwała Nr 151/XXIX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 9 lutego 2022r.
    w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
    na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
    na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, na terenie Gminy Pacyna oraz warunków i trybu
    składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

4. Uchwała Nr 152/XXIX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 9 lutego 2022 r.
    w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

5. Uchwała Nr 153/XXIX/2022
    Rady Gminy Pacyna  z dnia 9 lutego 2022r.
    w sprawie ustalenia diet dla radnych

6. Uchwała Nr 154/XXX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 21 marca 2022r.
    w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

7. Uchwała Nr 155/XXX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 21 marca 2022r.
    w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023

8. Uchwała Nr 156/XXX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 21 marca 2022r.
    w sprawie przyjęcia dokumentu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
    na terenie gminy Pacyna w 2022 roku"

9.  Uchwała Nr 157/XXX/2022
     Rady Gminy Pacyna z dnia 21 marca 2022r.
     w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację przewozów autobusowych
     o charakterze użyteczności publicznej

10. Uchwala Nr 158/XXX/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 21 marca 2022r.
      zmieniająca uchwałę Nr XVI/93/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi
      finansowo - księgowej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Pacyna

11. Uchwała Nr 159/XXXI/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 marca 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

12. Uchwała Nr 160/XXXII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 25 kwietnia 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

13. Uchwała Nr 161/XXXII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 25 kwietnia 2022r.
      w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na lata 2022 - 2025
      załącznik 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-16 09:13:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-16 12:37:55
  • Liczba odsłon: 315
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1775738]

przewiń do góry