1. Zarządzenie Nr 0050.1.2021
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 stycznia 2021r.
    w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami

2. Zarządzenie Nr 0050.2.2021
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 stycznia 2021r.
    w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020  Rady Gminy Pacyna na 2021 rok
    załącznik

3. Zarządzenie Nr 0050.3.2021
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 26 stycznia 2021r.
    w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego

4. Zarządzenie Nr 0050.4.2021
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 stycznia 2021r.
    w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu na najem lokalu użytkowego
    - załącznik 1 (ogłoszenie)
    - wzór umowy najmu
    - protokół zdawczo - odbiorczy
    - formularz ofertowy
    - klauzula informacyjna

5. Zarządzenie Nr 0050.5.2021
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 stycznia 2021r.
    w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu
    użytkowego w Podczachach 16, 09 - 541 Pacyna
    załącznik 1 (regulamin)

6. Zarządzenie Nr 0050.6.2021
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 stycznia 2021r.
    w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego
    na najem lokalu użytkowego w Podczachach 16, 09 - 541 Pacyna

7. Zarządzenie Nr 0050.7.2021
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 stycznia 2021r.
    w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie Gminy Pacyna

8. Zarządzenie Nr 0050.8.2021
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 1 lutego 2021r.
    zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Pacyna

9. Zarządzenie Nr 0050.9.2021
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 4 lutego 2021r.
    w sprawie przygotowania do funkcjonowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Pacyna w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy

10. Zarządzenie Nr 0050.10.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 lutego 2021r.
      w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego ochrony informacji niejawnych

11. Zarządzenie Nr 0050.11.2021
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 lutego 2021r.
     w sprawie wyznaczenia administratora systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego ochrony informacji niejawnych

12. Zarządzenie Nr 0050.12.2021
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 15 lutego 2021r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020  Rady Gminy Pacyna na 2021 rok
     załącznik 1

13. Zarządzenie Nr 0050.13.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 23 lutego 2021 r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok

14. Zarządzenie Nr 0050.14.2021
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 marca 2021r.
     w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania
     planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2020
     - sprawozdanie z działalności GPB w Pacynie za 2020r.
     - sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP w Pacynie za 2020r

 15. Zarządzenie Nr 0050.15.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2021r.
      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na ; "Dostarczenie i wdrożenie systemów informatycznych
      na potrzeby Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Pacynie"

16.  Zarządzenie Nr 0050.16.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok

18. Zarządzenie Nr 0050.18.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 kwietnia 2021r.
      w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do wydawania
      decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Pacyna

19. Zarządzenie Nr 0050.19.2021
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 kwietnia 2021r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok

21. Zarządzenie Nr 0050.21.2021
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 7 maja 2021r.
     w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

23. Zarządzenie nr 0050.23.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 7 maja 2021r.
      w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy

24. Zarządzenie nr 0050.24.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 7 maja 2021r. 
      w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy

25. Zarządzenie nr 0050.25.2021
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 19 maja 2021r.   
     w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Pacyna zamówień publicznych, których wartość
     nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych netto

26. Zarządzenie nr 0050.26.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 19 maja 2021r.
      w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

27. Zarządzenie nr 0050.27.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 19 maja 2021r.
      w sprawie powołania komisji

28. Zarządzenie nr 0050.28.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 26 maja 2021r.
      w sprawie powołania komisji

29. Zarządzenie nr 0050.29.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 26 maja 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok

31. Zarządzenie nr 0050.31.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2021r.
      w sprawie przedstawienia Raportu o Stanie Gminy Pacyna za 2020r.
      - załącznik (raport)

32. Zarządzenie nr 0050.32.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 7 czerwca 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok

33. Zarządzenie nr 0050.33.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2021r.
      w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia  nazwy ulicy w miejscowości Luszyn
      załącznik 1
      załącznik 2

34. Zarządzenie nr 0050.34.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2021r.
      w sprawie wyrażenia opinii dot. sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok

35. Zarządzenie Nr 0050.35.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 czerwca 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok

36. Zarządzenie Nr 0050.36.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok

37. Zarządzenie Nr 0050.37.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok
      - załącznik 1

38. Zarządzenie Nr 0050.38.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 23 lipca 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok

39. Zarządzenie Nr 0050.39.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 lipca 2021 r.
      w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika elektronicznego
      w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie

40. Zarządzenie Nr 0050.40.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 9 sierpnia 2021 r.
      w sprawie powołania komisji

41. Zarządzenie Nr 0050.41.2021
      Wójta Gminy  Pacyna z dnia 9 sierpnia 2021r.
       w sprawie powołania zespołu do opracowania diagnozy przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pacyna w celu wyznaczenia celów i zadań
      Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pacyna na lata 2021-2025

42. Zarządzenie Nr 0050.42.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 12 sierpnia 2021 r.
      w sprawie powołania komisji przetargowej

43. Zarządzenie nr 0050.43.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 sierpnia 2021r.
      w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacyna za I półrocze 2021 roku

44. Zarządzenie nr 0050.44.2021
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 sierpnia 2021r.
     w sprawie powołania komisji

45. Zarządzenie Nr 0050.45.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 6 września 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 r.

46. Zarządzenie Nr 0050.46.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 6 września 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 r.

47. Zarządzenie Nr 0050.47.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 6 września 2021r.
      w sprawie powołania komisji przetargowej

48. Zarządzenie Nr 0050.48.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 7 września 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 rady Gminy Pacyna na 2021r.
      - załącznik nr 1

49. Zarządzenie Nr 0050.49.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 września 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 rady Gminy Pacyna na 2021r.

50. Zarządzenie nr 0050.50.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 września 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021r.
      - załącznik

51. Zarządzenie nr 0050.51.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 22 października 2021r.
      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2021 - 2025
      - załącznik
      - objaśnienie

52. Zarządzenie nr 0050.52.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 października 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021r.

53. Zarządzenie Nr 0050.53.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 października 2021r.
      w sprawie powołania komisji

54. Zarządzenie nr 0050.54.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 26 października 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021r.

55. Zarządzenie Nr 0050.55.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 października 2021r.
      w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin budynku

56. Zarządzenie Nr 0050.56.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 listopada 2021 r.
      w sprawie rozwiązania gminnego biura spisowego

57. Zarządzenie nr 0050.57.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 listopada 2021r.
      w sprawie powołania komisji

59. Zarządzenie nr 0050.59.2021
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 15 listopada 2021 r.
     w sprawie powołania komisji

60. Zarządzenie nr 0050.60.2021
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 18 listopada 2021r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021r.

61. Zarządzenie nr 0050.61.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 listopada 2021r.
      w sprawie powołania komisji

62. Zarządzenie Nr 0050.62.2021
      Wójta Gminy Pacyna z 30 listopada 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021r.

63. Zarządzenie Nr 0050.63.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2021r.
      w sprawie powołania komisji przetargowej

64. Zarządzenie Nr 0050.64.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 listopada 2021r.
      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie zadania: "Dostawa paliwa ( oleju napędowego
      i benzyny bezołowiowej) na potrzeby Gminy Pacyna w 2022 roku"

65. Zarządzenie Nr 0050.65.2021
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 13 grudnia 2021 r.
     w sprawie powołania komisji

66. Zarządzenie Nr 0050.66.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 grudnia 2021r.
      w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pacynie

67. Zarządzenie Nr 0050.67.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 grudnia 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021r.

68. Zarządzenie Nr 0050.68.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 grudnia 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021r.
      - załącznik

69. Zarządzenie Nr 0050.69.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 22 grudnia 2021r.
      w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej   w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

70. Zarządzenie Nr 0050.70.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021r.

71. Zarządzenie Nr 0050.71.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2021r.
      w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji paliwa wykorzystywanego do samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy w Pacynie

72. Zarządzenie Nr 0050.72.2021
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2021r.
      w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Pacyna i gminnych jednostkach organizacyjnych

73. Zarządzenie Nr 0050.73.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021r.
      - załącznik 1

74. Zarządzenie Nr 0050.74.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2021r.
      w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pacynie

75. Zarządzenie Nr 0050.75.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 grudnia 2021r.
      w sprawie zatwierdzenia kontroli finansowych w Urzędzie Gminy Pacyna w 2022r.
 

 

 

    

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dutkowska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-22 14:46:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-01 09:55:32
  • Liczba odsłon: 2552
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612214]

przewiń do góry