Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
108 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Luszyn Anna Marcinkowska 2020-07-28
105 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Pacyna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Anna Marcinkowska 2019-12-02
104 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach Anna Marcinkowska 2019-08-06
103 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku szkolnym 2018/2019 Anna Marcinkowska 2018-08-14
102 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przebudowa drogi gminnej obręb Przylaski Józwik Agnieszka 2018-06-13
101 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie Józwik Agnieszka 2018-04-09
100 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewach w roku szkolnym 2017/2018 Józwik Agnieszka 2017-08-09
97 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej Józwik Agnieszka 2016-07-27
96 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej Józwik Agnieszka 2016-07-27
95 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie i Przedszkola samorządowego w Skrzeszewach w roku szkolnym 2016/2017 Józwik Agnieszka 2016-07-26
94 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej Józwik Agnieszka 2016-04-15
93 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk" - Termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzeszewy 21 Józwik Agnieszka 2016-04-15
92 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewach w roku szkolnym 2015/2016 Józwik Agnieszka 2015-08-10
91 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewach w roku szkolnym 2014/2015 Józwik Agnieszka 2014-08-16
90 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:Usługa bankowa udzielenia kredytu długoterminowego w 2014 roku w kwocie 994.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułem kredytów długoterminowych w kwocie 258.000,00 PLN oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 736.000,00 PLN z przeznaczeniem na zadanie pn. "Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia wewnętrzego budynku ZSO w Pacynie" Józwik Agnieszka 2014-08-08
89 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie Józwik Agnieszka 2014-07-14
88 Ogłoszenie o zamówieniu: Usłga bankowa dotycząca udzielenia kredytu konsokidacyjnego w kwocie 3.165.930,00 PLN z przezanczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych Józwik Agnieszka 2014-07-12
87 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie Józwik Agnieszka 2014-06-20
86 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków na odcinku 1000 mb Józwik Agnieszka 2014-06-20
84 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia wewnętrzego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie Józwik Agnieszka 2014-06-11
83 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luszynie Józwik Agnieszka 2014-05-08
82 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Odnowa miejscowości Luszyn poprzez zagospodarowanie centrum oraz budowę chodników w miejscowości Luszyn Józwik Agnieszka 2014-04-11
81 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luszynie Józwik Agnieszka 2014-04-10
80 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Dostawa paliwa (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej) na potrzeby Urzędu Gminy w Pacynie w 2014 roku Józwik Agnieszka 2013-12-13
79 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 800 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułem kredytów długoterminowych, który będzie spłacany w latach 2017 - 2019 Józwik Agnieszka 2013-10-11
78 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Remont osiedlowej kotłowni centralnego ogrzewania w miejscowości Luszyn, gm. Pacyna Józwik Agnieszka 2013-08-27
77 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przewóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przedszkola Samorządowego w Pacynie w roku szkolnym 2013/2014 Józwik Agnieszka 2013-08-02
76 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomków na odcinku 772 mb Józwik Agnieszka 2013-06-26
75 Ogłoszenie dotyczące postępowania przetargowego: Dostawa paliwa (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej) do samochodów będących w użytkowaniu Urzędu Gminy w Pacynie w 2013 roku Józwik Agnieszka 2012-12-14
72 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luszynie Józwik Agnieszka 2012-04-18
70 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka na odcinku 495 mb Józwik Agnieszka 2012-02-08
69 Ogłoszenie dotyczące postępowania przetargowego: Budowa gminnego boiska sportowego w Pacynie Waldemar Rachubiński 2012-01-11
68 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 986 494 zł z przeznaczeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułem kredytów długoterminowych w wysokości 534 489 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 452 005 zł Waldemar Rachubiński 2011-11-21
67 Budowa sieci wodociągowej z Pacyny do Luszyna Waldemar Rachubiński 2011-10-11
66 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułem kredytów długoterminowych w wysokości 871.867,00 PLN Waldemar Rachubiński 2011-09-12
65 Przebudowa drogi gminnej w Robertowie na odcinku 630 mb Waldemar Rachubiński 2011-09-02
63 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do posesji w miejscowości Pacyna, Model, Rezlerka ( obręb Janówek ) wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompowniami - etap I Waldemar Rachubiński 2011-03-15
62 Odnowa miejscowości Pacyna poprzez zagospodarowanie centrum oraz przebudowę chodników w miejscowości Pacyna - etap II Waldemar Rachubiński 2011-02-23
61 Ogłoszenie o przetargu: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.720.000,00 PLN Waldemar Rachubiński 2010-09-17
59 Przebudowa drogi gminnej w Luszynie, gm. Pacyna w km 0+000 - 0+830, L=830 km Waldemar Rachubiński 2010-09-14
58 Ogłoszenie o przetargu: Przewóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przedszkola Samorządowego w Pacynie w roku szkolnym 2010/2011 Waldemar Rachubiński 2010-08-11
56 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejsowości Pacyna, Model, Rezlerka ( obręb geodezyjny Janówek ) wraz z oczyszczalnią ścieków i pzrepompowniami - etap I Waldemar Rachubiński 2010-06-18
53 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 1.000.000,00 PLN na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacyna w kwocie 363.096,00 zł i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 636.904,00 zł. Waldemar Rachubiński 2009-12-02
52 Przebudowa dróg gminnych w Podczachach, Skrzeszewach, Łuszczanowie Drugim, Sejkowicach, Słomkowie i Romanowie Waldemar Rachubiński 2009-09-25
51 Przebudowa drogi gminnej w Rakowcu i Sejkowicach ob. Przylaski Waldemar Rachubiński 2009-09-23
49 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: " Przewóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przedszkola Samorządowego w Pacynie w roku szkolnym 2009/2010 " Waldemar Rachubiński 2009-08-14
48 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pacyna, woj. mazowieckie Waldemar Rachubiński 2008-09-17
47 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: " Zakup paliwa ( oleju napędowego, benzyny bezołowiowej ) do samochodów będących w dyspozycji Gminy Pacyna " Waldemar Rachubiński 2008-09-11
46 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratownictwa gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP Pacyna Waldemar Rachubiński 2008-08-29
44 Ogłoszenie o ustnym przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 005M o numerze rejestracyjnym PBF 6536 Waldemar Rachubiński 2008-08-26
45 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pacyna woj. mazowieckie. Waldemar Rachubiński 2008-08-25
42 Przebudowa dróg gminnych w Rakowcu, Podatkówku, Czarnowie i Remkach Waldemar Rachubiński 2008-07-15
40 Przebudowa drogi gminnej Model - Kamionka Waldemar Rachubiński 2008-07-15
41 Przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowie Drugim Waldemar Rachubiński 2008-07-15
43 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie usługi: dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w roku szkolnym 2008/2009 Waldemar Rachubiński 2008-07-15
39 Przebudowa drogi gminnej w Rakowie, gm. Pacyna Waldemar Rachubiński 2007-08-01
38 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w roku szkolnym 2007/2008 Waldemar Rachubiński 2007-07-23
37 Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pacynie Waldemar Rachubiński 2007-06-06
36 Przebudowa drogi gminnej w Czesławowie, gm. Pacyna Waldemar Rachubiński 2007-06-06
35 Przebudowa drogi gminnej w Słomkowie, gm. Pacyna Waldemar Rachubiński 2007-06-06
34 Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 000 Euro pod nazwą: " Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach Remki i Łuszczanów Drugi" Waldemar Rachubiński 2006-10-13
33 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60000 Euro pod nazwą: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na inwestycje drogowe realizowane w 2006 roku. Waldemar Rachubiński 2006-09-30
32 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 Euro: Zakup oleju napędowego do celów transportu samochodowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Pacynie Waldemar Rachubiński 2006-09-18
31 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia powyżej 60 000 EURO pod nazwą: " Przebudowa wodociągu w m. Pacyna, Rezlerka, Sejkowice – etap II " Waldemar Rachubiński 2006-08-19
30 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w m. Słomków. Waldemar Rachubiński 2006-08-17
29 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w m. Rakowiec Waldemar Rachubiński 2006-08-17
28 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w m. Czesławów. Waldemar Rachubiński 2006-08-17
27 Ogłoszenie przetargu na dowóz dzieci Waldemar Rachubiński 2006-08-02
26 Wykonanie modernizacji kotłowni, instalacji c.o. c.w.u. i wykonanie instalacji gazowej do kotłowni i do kuchni sieci dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w miejscowości Pacyna gm. Pacyna woj. mazowieckie Waldemar Rachubiński 2006-07-07
24 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlano–montażowych pod nazwą: Wykonanie instalacji ogrzewania powietrznego wraz z wewnętrzną instalacją gazu ziemnego w budynku remizy OSP w Pacynie Waldemar Rachubiński 2005-11-23
22 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Radyczy Waldemar Rachubiński 2005-10-09
18 O g ł o s z e n i e o przetargu nieograniczonym na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na inwestycje drogowe realizowane w 2005 roku”. Waldemar Rachubiński 2005-09-22
15 Przetarg na przebudowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowościach: Pacyna, Kamionka i Model, gm. Pacyna Waldemar Rachubiński 2005-08-03
14 Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w roku szkolnym 2005/2006 Waldemar Rachubiński 2005-08-02
8 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Luszyn Waldemar Rachubiński 2005-04-20
2 Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcacych w Pacynie Administrator 2004-10-27
1 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót: sieć wodociągowa z przyłączami Administrator 2004-10-27

[Liczba odsłon: 2584317]

przewiń do góry