1. Ogłoszenie

 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym:

 

    a) załącznik nr 1 ( formularz ofertowy )

    b) załącznik nr 2 ( oświadczenie )

    c) załącznik nr 3 ( przedmiar robót )

    d) załącznik nr 4 ( projekt umowy )

    e) załącznik nr 5 ( specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót )

    f)  załącznik nr 6 ( dokumentacja projektowa )

         - opis

         - plan bezpieczeństwa

         - mapy

          nr 1

          nr 2

          nr 3

          nr 4

          nr 5

          nr 6

          nr 7

          nr 8

          nr 9

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2622712]

przewiń do góry