Pacyna, dnia  24.09.2010r.

 

 

 

  

                                                                                        wg rozdzielnika

 

 

 

dot: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia p.n.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Robertów, gm. Pacyna, długości  0,746 km

 

                           Stosownie do art. 38 ust. 1 Ustawy - Pzp z dnia  29.01.2004 r. , Zamawiający zamieszcza odpowiedź na zgłoszone uwagi, niniejszym wyjaśniamy:

 

  Pytanie :

 1.Zgodnie z dokumentacją projektową( opis i przekrój normalny) na całym odcinku drogi należy wzmocnić istniejącą podbudowę tłuczniem kamiennym gr. 8 cm. Tymczasem w przedmiarze robót koryto i podbudowa z kruszywa łamanego występuje tylko na 50 % powierzchni. Prosimy o potwierdzenie, że podbudowę tłuczniową gr. 8 cm należy ułożyć tylko na 50 % powierzchni odcinka drogi będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

 

2)zgodnie z projektem technicznym zakres robót do wykonania obejmuje również uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym. Nie ma tej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o potwierdzenie, że uzupełnienie poboczy nie wchodzi w zakres robót objętych niniejszym  postępowaniem.

 

3)zgodnie z projektem technicznym na słupach linii napowietrznych należy zamontować znaki ostrzegawcze U-6d. Nie ma tej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o potwierdzenie, że znaki te nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania.

·         odpowiedź :

  

1)    do wzmocnienia przyjąć tylko 50 % powierzchni na odcinkach zadolonych i widocznej słabej nośności.

2)    tak

3)    tak

 

 

 

 

                                                                    Wójt Gminy Pacyna

                                                                      Krzysztof Woźniak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-24 15:20:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-24 15:20:50
  • Liczba odsłon: 2218
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612134]

przewiń do góry