1. O B W I E S Z C Z E N I E
  OZ.6220.4.2021

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  dotyczącej: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 na terenie gminy Pacyna”.

  (Obwieszczenie OZ.6220.4.2021 - wersja MS WORD)

  DECYZJA nr 1/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach (DECYZJA nr 1/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach - wersja MS WORD)

 2. OBWIESZCZENIE
  KO-1166/4105/64/21
  dotyczy: stwierdzenie nieważności decyzji nr 5/2021 Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 września 2021 r. znak: IOŚZP.6733.18.2020/2021

 3. OBWIESZCZENIE
  Znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.
  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
  dotyczy: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.) – Rozdział 7 art. 38 pkt 2 lit. s.

   

 4. O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E   O
  WYDANIU POSTANOWIENIA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA
  „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W Skrzeszewy – Sejkowice wraz z przebudową mostu na rzece Przysowa w ciągu tej drogi”

  (Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W Skrzeszewy – Sejkowice wraz z przebudową mostu na rzece Przysowa w ciągu tej drogi” wersja MS WORD)

 5. O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
  O WYDANIU POSTANOWIENIA
  „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W Skrzeszewy – Sejkowice wraz z przebudową mostu na rzece Przysowa w ciągu tej drogi”

  (Obwieszczenie o wydaniu postanowienia „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W Skrzeszewy – Sejkowice wraz z przebudową mostu na rzece Przysowa w ciągu tej drogi” wersja MS WORD)

 6. OBWIESZCZENIE
  WOOŚ.420.88.2019.MOl.53

  Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka

  POSTANOWIENIE
  WOOŚ.420.88.2019.MOl.52
  Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka

 7. Obwieszczenie IOŚZP.6733.17.2022 (Obwieszczenie IOŚZP.6733.17.2022 - MS WORD)

  Budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej – przyłącze SN (15kV)” zlokalizowanego na działkach nr ewid. 134, 130, 112, 113, 93, 82, 80, 62, 61
  położonych we wsi Rakowiec, gm. Pacyna, 0bręb ewidencyjny 0014 Rakowiec.


  Wniosek o ustalenie inwestycji celu publicznego - Elektrownia Fotowoltaiczna "Rakowiec"

 8. OBWIESZCZENIE 
  SL.6540.1.2022
  STAROSTY GOSTYNIŃSKIEGO
  dotyczy: wydanie decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków geologiczno-inżynieryjnych w rejonie drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku km 7+627 do km 14+000 na terenie gminy Pacyna"

 9. OBWIESZCZENIE 
  STAROSTY GOSTYNIŃSKIEGO
  dotyczy: Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich w rejonie drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 na terenie gminy Pacyna

 10. OBWIESZCZENIE
  WA.ZUZ.5.4210.859.2022.AK
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
  Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu.
  dotyczy: zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Skrzeszewach. 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Busler Damian
  • Data dodania: 2022-01-05 18:53:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-30 09:08:52
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Busler Damian
  • Data dodania: 2022-07-08 11:39:05
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-30 09:08:52
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-05 18:47:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-30 09:08:52
 • Liczba odsłon: 703
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1869571]

przewiń do góry