OGŁOSZENIE

 

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Pacyna, pow. gostyniński, woj. mazowieckie  o g ł a s z a  przetarg

nieograniczony na wykonanie robót budowlano - montażowych:

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W M. LUSZYN

 

Kod CPV: 45.23.31.20-6

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Pacyna, pok. nr 15 w cenie 20,00 zł.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

-         sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110              - mb 1090

-         sieć wodociągowa z rur PE Ø 110                 - mb 170

-         przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 40           - mb 160/ szt. 3

 

      Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej.

     

Termin wykonanie zamówienia:

- rozpoczęcie : maj 2005 r.

- zakończenie: 30.07.2005 r.

 

Wykonawcy powinni spełniać następujące warunki:

-         posiadać uprawnienia do prowadzenia robót objętych przetargiem,

-         spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 20.01.2004 r. i nie być wykluczonym z art. 24 ust. 1 i 2 cyt. Ustawy,

-         dokonać wizji lokalnej obiektu,

-         inne wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wadium nie przewiduje się.

 

Kryteria oceny ofert: cena 100 %

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Pacyna w pok. nr 15 do dnia 06.05.2005 r., godz. 9:30

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu składania ofert o godz. 10:00.

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni, licząc od dnia składania ofert tj. do dnia 05.06.2005 r.

 

Uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pani Agnieszka Józwik, tel. 024 / 285-80-45 w godz. 8:00 – 15:00

                                                                                          

                                                                                   Wójt Gminy Pacyna

                                                                                    Krzysztof Woźniak

 

Pacyna, dnia 20.04.2005 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-20
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-20 12:29:34
  • Liczba odsłon: 259
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612087]

przewiń do góry