OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7 09-541 Pacyna, pow. gostyniński, woj. mazowieckie 

o g ł a s z a  przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie  w roku szkolnym 2005/2006.

 

Wspólny słownik zamówień (kod CPV): 60113100-4

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15, w godz. 8:00 – 15:00, po uprzednim złożeniu wniosku o jej przekazanie.

 

Specyfikacja jest płatna, a jej cena wynosi 20 zł.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej lub wariantowej.

 

Termin wykonywania zamówienia: od  1.09.2005 r. do 23.06.2006 r.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

  1. spełniają wymogi zawarte w art. 22 ust. 1, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamówienia.

 

Wadium nie przewiduje się.

 

Kryteria oceny ofert: cena 100%

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Pacynie w pok. Nr 15  do dnia 18 sierpnia 2005 r. do godz. 9:30

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu składania ofert o godz. 10:00.

 

Termin związania ofertą ustala sie na 30 dni, licząc od dnia składania ofert tj. do dnia 17.09.2005 r.

 

Uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pani Agnieszka Józwik, tel. 24/ 285-80-45 w godz. 8:00 – 15:00.

                                                                                  

 

Pacyna, dnia 02.08.2005 r.

 

 

                                                                                Wójt Gminy Pacyna

                                                                                 Krzysztof Woźniak

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 1970-01-01
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-08-02 15:23:25
  • Liczba odsłon: 286
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623576]

przewiń do góry