I Ogłoszenie

II SIWZ

   - załącznik nr 1 ( formularz ofertowy )

   - załącznik nr 2 ( oświadczenie )

   - załącznik nr 3 ( wykaz osób )

   - załącznik nr 4 ( doświadczenie zawodowe )

   - załącznik nr 5 ( projekt umowy )

   - załącznik nr 6 ( wykaz podmiotów )

   - załącznik nr 7 ( przedmiar robót )

   - załącznik nr 8 ( dokumentacja projektowa jest opublikowana w BIP pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w m.  

     Robertów, gm. Pacyna w km 0 + 000 - 0 + 746, L = 746 km", data publikacji: 2010r., pozycja II 9 )

   - załącznik nr 9 ( STWiOR - dokumentacja projektowa jest opublikowana w BIP pod nazwą "Przebudowa drogi

     gminnej w m. Robertów, gm. Pacyna w km 0 + 000 - 0 + 746, L = 746 km", data publikacji: 2010r., pozycja

     II 12 ) 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2612197]

przewiń do góry