1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

    w tym:

    - załącznik nr 1 ( formularz ofertowy )

    - załacznik nr 2 ( oświadczenie )

    - załącznik nr 3 ( wykaz osób )

    - załącznik nr 4 ( wykaz sprzętu )

    - załącznik nr 5 ( przedmiar robót )

    - załącznik nr 6 ( projekt umowy )

    - załącznik nr 7 ( dokumentacja projektowa ),  str 1,  str. 2,  str. 3,  str. 4,  str. 5,   

      str. 6,  str. 7,   str. 7/1str. 8str. 8/1str. 9str. 9/1str. 10,              

      str. 10/1str. 11str. 11/1str. 12str. 12/1str. 13,  str. 13/1

      str. 14str. 14/1str. 15str. 15/1str. 16,  str. 16/1str. 17,  str. 17/1

      str. 18str. 18/1

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2623265]

przewiń do góry