Ogłoszenie o przetargu

W oparciu o  zarządzenie  Wójta Gminy Pacyny nr 20/2008 z dnia 22 sierpnia 2008r, w sprawie: sprzedaży samochodu pożarniczego marki JELCZ 005M oraz ustalenia regulaminu sprzedaży.

Urząd Gminy w Pacynie

09-541 Pacyna

ul.Wyzwolenia 7

www.bip.pacyna.mazowsze.pl

ogłasza

przetarg ustny na sprzedaż samochodu pożarniczego  JELCZ 005M

o numerze rejestracyjnym PBF 6536,

 za cenę wywoławczą wynoszącą 90.000,00 zł (brutto)

Pozostałe dane samochodu:

Marka, typ model

JELCZ 005M

Data I rejestracji/rok budowy

  1994.07.01 /1994

Pojemność silnika:

6830 cm3

Numer podwozia- nadwozia

12456

Numer silnika

70608

Rodzaj silnika

Disel

Masa własna:

6900

Stan licznikq

20.000 km

Dopuszczalna ładowność

2.500 kg + 6 osób

Dopuszczalna masa całkowita

10.580 kg

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta – samochód strażacki” w  Urzędzie Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7  09-541 Pacyna,  p. nr 15  do dnia 10 września 2008 r. do godz. 9:30.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 września 2008 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7 09-541 Pacyna – sala posiedzeń.

Samochód można obejrzeć w m. Pacyna, ul. Parkowa 3( p. Władysław Murzydło) w godzinach 12 -18 od poniedziałku do piątku, nr tel. 501741858.

Oferta pisemna powinna zawierać:

1)     imię, nazwisko i adres (firmę) i siedzibę oferenta,

2)     oferowaną ceną (netto i brutto) i warunki jej zapłaty,

3)     oświadczenie oferenta , że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu

4)     potwierdzenie wniesienia wadium

5) oświadczenie oferenta o zawarciu umowy, w przypadku wybrania jego oferty oraz zobowiązanie do zapłaty ceny nabycia w wyznaczonym terminie.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, właściwie reprezentowane.

Zainteresowani kupnem wyżej opisanego samochodu, winni wpłacić wadium, w wysokości 6.000,00 zł, najpóźniej w dniu przetargu gotówką w Kasie Urzędu Gminy w Pacynie lub przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy w Pacynie nr 78 9042 1084 0680 0143 2000 0010 w Banku Spółdzielczym Mazowsze w Płocku / Oddział Pacyna.

Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę.

Koszty związane z nabyciem ponosi nabywca.

Spisanie umowy kupna – sprzedaży z uczestnikiem, który przetarg wygrał, nastąpi w dniu przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie przez uczestnika, który przetarg wygrał.

Wójt Gminy Pacyna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, o czym poinformuje zainteresowanych  w sposób zwyczajowo przyjęty.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Pacynie pokój nr  15 lub pod numerem telefonu 024/ 285 80 80; 285 80 45.

Pacyna, dnia 26.08.2008 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 1970-01-01
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-26 02:18:01
  • Liczba odsłon: 254
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612130]

przewiń do góry