1) Ogłoszenie

 

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   

    w tym:

    -  załącznik nr 1 ( formularz ofertowy )

    -  załącznik nr 2 ( oświadczenie )

    -  załącznik nr 3 ( przedmiar robót )

       a) instalacja gazowa do kuchni

           - strona pierwsza

           - strona druga

       b) instalacja ciepłej wody użytkowej

           - strona pierwsza

           - strona druga

           - strona trzecia

           - strona czwarta

       c) modernizacja kotłowni II etap

           - strona pierwsza

       d) modernizacja instalacji c.o.

           - strona pierwsza

           - strona druga

           - strona trzecia

           - strona czwarta

           - strona piąta

           - strona szósta

           - strona siódma

    -  załącznik nr 4 ( projekt umowy )

    -  załącznik nr 5 ( specyfikacja techniczna )

    -  załącznik nr 6 ( dokumentacja projektowa )

    -  załącznik nr 6a ( instalacja gazu do kuchni )

       a) strona pierwsza

       b) strona druga

       c) strona trzecia

       d) strona czwarta

       e) strona piąta

       f) strona szósta

       g) strona siódma

       h) strona ósma

           część druga

       i) strona dziewiąta

       j) strona dziesiąta

           część druga

       k) strona jedenasta

       l) srona dwunasta

 

    -  załącznik nr 6b ( instalacja ciepłej wody użytkowej )

       a) strona pierwsza

       b) strona druga

       c) strona trzecia

       d) strona czwarta

       e) strona piąta

       f) strona szósta - część pierwsza

          część druga

          część trzecia

       g) strona siódma - część pierwsza

           część druga

    -  załącznik nr 6c ( modernizacja kotłowni )

       a) strona pierwsza

       b) strona druga

       c) strona trzecia

       d) strona czwarta

       e) strona piąta

       f) strona szósta

       g) strona siódma

       i) strona ósma

       j) strona dziewiąta

       k) strona dziesiąta

       l) strona jedenasta

       ł) strona dwunasta

     m) strona trzynasta

      n) strona czternasta

      o) strona piętnasta

      p) strona szesnasta

      r) strona siedemnasta

    -  załącznik nr 6d ( instalacja centralnego ogrzewania )

     str. 1  :  str. 2  :  str. 3  :  str. 4str. 5str. 6  :  str.  7  :  str. 8  :  str. 9  :

     str. 10  :   str. 11  :  str. 12   :   str. 13   :   str. 14  :  str. 15   :   str. 16  :

     str. 17 str. 18  :  str. 19  :  str. 20  :  str. 21  : str. 22  :  str. 23 :

     str.  24   :  str. 25   :   str. 25  część druga   :  str.  26  :   str.  27

     dodatkowe zdjęcia do str. 26

     zdjęcie 1  :  zdjęcie 2  : zdjęcie 3  : zdjęcie 4

     dodatkowe zdjęcia do str. 27

     zdjęcie 1  :  zdjęcie 2  : zdjęcie 3  : zdjęcie 4

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2623558]

przewiń do góry