I Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

II Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

2. załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy

3. załącznik nr 3 do SIWZ - potencjał kadrowy

4. załącznik nr 4 do SIWZ - doświadczenie zawodowe

5. załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy

6. załącznik nr 6 do SIWZ -  wykaz podmiotów

7. załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa 

A) część A - dokumentacji projektowej

1) załącznik 7A1 dokumentacji projektowej ( strony 1-52 )

2) załącznik 7A2 dokumentacji projektowej ( strona 53 )  

3) załącznik 7A3 dokumentacji projektowej ( strony 54-58 )

4) załącznik 7A4 dokumentacji projektowej ( strony 59-60a,b )

5) załącznik 7A5 dokumentacji projektowej ( strona 60c )

6) załącznik 7A6 dokumentacji projektowej ( strony 61-62 )

7) załącznik 7A7 dokumentacji projektowej ( strony 63-64 )

8) załącznik 7A8 dokumentacji projektowej ( strony 65-69 )

9) załącznik 7A9 dokumentacji projektowej ( strony 70-73 )

10) załącznik 7A10 dokumentacji projektowej ( strony 74-75 )

11) załącznik 7A11 dokumentacji projektowej ( strony 76-78 )

12) załącznik 7A12 dokumentacji projektowej ( strony 79-81 )

13) załącznik 7A13 dokumentacji projektowej ( strony 81a,b )

14) załącznik 7A14 dokumentacji projektowej ( strona 81c )

15) załącznik 7A15 dokumentacji projektowej ( strony 82-86 - uprawnienia projektanta)

16) załącznik 7A16 dokumentacji projektowej ( strona 87 )

17) załącznik 7A17 dokumentacji projektowej ( strona 88 )

18) załącznik 7A18 dokumentacji projektowej ( strona 89 )

19) załącznik 7A19 dokumentacji projektowej ( strona 90 )

20) załącznik 7A20 dokumentacji projektowej ( strona 91 )  

21) załącznik 7A21 dokumentacji projektowej ( strona 92 )

22) załącznik 7A22 dokumentacji projektowej ( strona 93 )

23) załącznik 7A23 dokumentacji projektowej ( strona 94 )

24) załącznik 7A24 dokumentacji projektowej ( strona 95 )

25) załącznik 7A25 dokumentacji projektowej ( strona 96 )

26) załącznik 7A26 dokumentacji projektowej ( strona 97 )

27) załącznik 7A27 dokumentacji projektowej ( strony 98,99,99a )

28) załącznik 7A28 dokumentacji projektowej ( strona 100 )  

29) załącznik 7A29 dokumentacji projektowej ( strona 101 )

30) załącznik 7A30 dokumentacji projektowej ( strona 102 )

31) załącznik 7A31 dokumentacji projektowej ( strona 103 )

32) załącznik 7A32 dokumentacji projektowej ( strona 104 )

33) załącznik 7A33 dokumentacji projektowej ( strona 105 )

B) część B - dokumentacji projektowej

1) załącznik 7B1 dokumentacji projektowej ( strony 1-3 )

2) załącznik 7B2 dokumentacji projektowej ( strona 4 )

3) załącznik 7B3 dokumentacji projektowej ( strona 5 )

4) załącznik 7B4 dokumentacji projektowej ( strona 6 )

5) załącznik 7B5 dokumentacji projektowej ( strona 7 )

6) załącznik 7B6 dokumentacji projektowej ( strona 8 )

7) załącznik 7B7 dokumentacji projektowej ( strona 9 )

8) załącznik 7B8 dokumentacji projektowej ( strona 10 )

9) załącznik 7B9 dokumentacji projektowej ( strona 11 )

10) załącznik 7B10 dokumentacji projektowej ( strona 12 )

11) załącznik 7B11 dokumentacji projektowej ( strona 13 )

12) załącznik 7B12 dokumentacji projektowej ( strona 14 )

13) załącznik 7B13 dokumentacji projektowej ( strona 15 )

14) załącznik 7B14 dokumentacji projektowej ( strona 16 )

15) załącznik 7B15 dokumentacji projektowej ( strona 17 )

16) załącznik 7B16 dokumentacji projektowej ( strona 18 )

17) załącznik 7B17 dokumentacji projektowej ( strona 19 )

18) załącznik 7B18 dokumentacji projektowej ( strona 20 )

19) załącznik 7B19 dokumentacji projektowej ( strona 21 )

20) załącznik 7B20 dokumentacji projektowej ( strony 22-25 )

21) załącznik 7B21 dokumentacji projektowej ( strony 26 - 28 )

22) załącznik 7B22 dokumentacji projektowej ( strony 29-35 )

8. załącznik nr 8 do  SIWZ - STWiOR

9. załacznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2469456]

przewiń do góry