I Ogłoszenie

 

II Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    a) załacznik nr 1 ( formularz ofertowy )

    b) załącznik nr 2 ( oświadczenie wykonawcy )

    c) załącznik nr 3 ( potencjał kadrowy )

    d) załącznik nr 4 ( doświadczenie zawodowe )

    e) załącznik nr 5 ( projekt umowy )

    f) załacznik nr 6 ( wykaz podmiotów )

    g) załącznik nr 7 ( przedmiar robót )

III STWIOR

 

IV Mapa z zakresem robót ( etap II )

V  Dokumentacja projektowa ( przetarg 2010r. - Budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej - etap I )

VI Dokumentacja techniczna pasa drogi wojewodzkiej nr 583

    - dokumentacja pasa drogi nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

    - strona 22

    - strona 23

    - dokumentacja pasa drogi strona 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2622801]

przewiń do góry