1. Treść przetargu ( ogłoszenie )

 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( z załącznikami ) 

    - załącznik nr 1 ( formularz ofertowy zawarty w specyfikacji )

    - załącznik nr 2 ( oświadczenie  zawarty w specyfikacji )

    - załącznik nr 3 ( przedmiar robót )

    - załącznik nr 4 ( projekt umowy w specyfikacji )

    - załącznik nr 5 ( specyfikacja techniczna )

 

3.  Dokumentacja projektowa

 

a) opis projektu budowlanego

b) plan bezpieczeństwa

c) mapy

- nr 1

- nr 2

- nr 3

- nr 4

- nr 5

- nr 6

- nr 7

- nr 8

- nr 9

    

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2612082]

przewiń do góry