1. Ogłoszenie

 

2. SIWZ:

    a) formularz ofertowy

    b) oświadczenie

    c) potencjał kadrowy

    d) doświadczenie zawodowe

    e) projekt umowy

    f) wykaz podmiotów

    g) przedmiar robót

    h) dokumentacja projektowa:

        - decyzja o pozwoleniu na rozpoczęcie robót

        - dokumentacja techniczna:

           strona 1

           strona 2

           strona 3

           strona 4

           strona 5

           strona 6

           strona 7

           strona 8

           strona 9

           strona 10

           strona 11

           strona 12

           strona 13

           strona 14

           strona 15

           strona 16

           strona 17

           strona 18

           strona 19

           strona 20

           strona 21

           strona 22

           strona 23

           strona 24

           strona 25

           strona 26

           strona 27

           strona 28

           strona 29

           strona 30a

           strona 30b

           strona 30c

           strona 31

           strona 32

           strona 33

           strona 34

           strona 35

           strona 36

           strona 37

           strona 38

           strona 39

           strona 40

           strona 41

           strona 42

           strona 43

           strona 44

           strona 45

           strona 46a

           strona 46b

           strona 46c

           strona 47

           strona 48

      i) specyfikacja techniczna wykonia i odbioru robót

 3. Projekt wykonawczy zieleni

 4. Projekt sadzenia żywopłotu

 5. Materiał roślinny

 6. Gospodarka zieleni

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2623291]

przewiń do góry