I Ogłoszenie o przetargu

 

II Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    - załącznik nr 1

    - załącznik nr 2

    - załącznik nr 3

    - załącznik nr 4

    - załącznik nr 5

    - załącznik nr 6

 

III Projekty techniczne przydomowych oczyszczalni ścieków:

1. Ewa i Roman Durmaj, zam. Podczachy

   - projekt

   - mapy: a),   b),   c)

2. Bogdan Woźniak, zam. Remki

   - projekt

   - mapy: a),   b),  c)

3. Irena i Jerzy Szyjduk, zam. Podatkówek

   - projekt

   - mapy:  a),    b),   c)

4. Marek Jacek Król, zam. Romanów

   - projekt

   - mapy:   a),    b),    c)

5. Andrzej Świerczyński, zam. Przylaski

   - projekt

   - mapy:   a),     b),    c)

6. Emilia i Janusz Modliborscy, zam.  Janówek

   - projekt

   - mapy:   a),    b),   c)

7. Marzena i Sławomir Woźniak, zam. Remki

   - projekt

   - mapy:    a),    b),    c)

8. Jadwiga i Marek Kisielewscy, zam. Remki

   - projekt  

   - mapy:    a),    b),   c)

9. Joanna i Marcin Skonieczni, zam. Robertów

   - projekt

   - mapy: a),    b),     c)

10. Joanna i Bogusław Ciechomscy, zam. Raków

   - projekt

   - mapy:   a),    b),   c)

11. Józef Łompieś, zam. Raków

   - projekt

   - mapy: a),    b),   c)

12. Stanisław Żabka, zam. Rybie

   - projekt

   - mapy:   a),   b),   c)

13. Anna i Marek Osmolak, zam. Rybie

   - projekt

   - mapy:   a),    b),   c)

14. Krystyna i Jan Sajakowie, zam. Luszyn

   - projekt

   - mapy:  a),    b),   c)

15. Teresa i Stanisław Rachubińscy, zam. Podczachy

   - projekt

   - mapy: a),     b),   c)

16. Irena i Paweł Szymańscy, zam. Kamionka

   - projekt

   - mapy:   a),   b),   c)

17. Ewa i Grzegorz Szałamacha, zam. Podatkówek

   - projekt

   - mapy:  a),   b),   c)

18. Halina i Andrzej Wojciechowscy, zam. Podatkówek

   - projekt

   - mapy:    a),   b),   c)

19. Anna i Roman Marcinkowscy, zam. Kąty

   - projekt

   - mapy:    a),    b),   c)

 

 

    

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2623562]

przewiń do góry