Uchwała  nr    XII  / 84  /04

Rady Gminy w Pacynie

 

  z dnia  14  grudnia 2004r.

 

w  sprawie  ustalenia  wysokości  diet  dla  sołtysów w 2005r.

 

 

Na     podstawie     art.    37b    ust.    1     ustawy    z      dnia     8    marca   1990r.

o   samorządzie   gminnym  (  j. t.  Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142  poz. 1591,  z  późniejszymi zmianami   )

 

-  RADA    GMINY    w    PACYNIE    uchwala,  co    następuje:

 

      § 1

 

Ustala  się  dietę   dla   sołtysów    w    wysokości   30   zł    za    udział     w   sesji  Rady   Gminy    w   Pacynie.

 

     § 2

 

Dieta  nie przysługuje  sołtysowi  wykonującemu   jednocześnie   mandat  radnego.

 

                                                                § 3

 

Wykonanie   uchwały    powierza      się       Wójtowi      Gminy     w        Pacynie.

 

                                                           § 4

 

Uchwałę należy  podać  do  wiadomości  publicznej  poprzez  ogłoszenie  na  tablicy   informacyjnej   w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Pacynie   przez   miesiąc.

 

                                                           § 5

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  ogłoszenia  z  mocą  od  1  stycznia  2005
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-21 12:19:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-21 12:19:54
  • Liczba odsłon: 2306
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2584375]

przewiń do góry