Uchwała nr  XIV / 103 / 05

Rady Gminy w Pacynie

z dnia 31 marca  2005 r.

 

 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pacyna

 

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Pacynie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pacyna na lata 2005 – 2013” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-12 12:23:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-12 12:23:26
  • Liczba odsłon: 2136
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2531410]

przewiń do góry