Pacyna, dnia 07.08.2008 r.

ZP-341/ 03 /08

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający Gmina Pacyna – Urząd Gminy w Pacynie zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczanów II – w km 0+000 do 0+700, gm. Pacyna, woj. Mazowieckie”

 

wybrana została oferta złożona przez:

Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o.

38 – 100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42

 

z ceną ofertową brutto: 120.484,69 zł

 

Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów – 10 pkt, według kryterium cena – 100%, jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

 

Z wybranym wykonawcą  zostanie podpisana umowa w dniu 19.08.2008 r. o godz. 10:30 w  siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie składania ofert, do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

 

Oferta nr 1:

STRABAG Sp. z o.o.

03-472 Warszawa,   ul. B. Brechta 7

 

Oferta uzyskała ilość punktów – 7,28 pkt.

 

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.

09 – 500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5

 

Oferta uzyskała ilość punktów -  7,99 pkt.

 

Oferta nr 3:

Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o.

38 – 100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42

Oferta uzyskała ilość punktów – 10 pkt

 

W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty i nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 Wójt Gminy Pacyna

Krzysztof Woźniak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-08-08 14:49:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-08 14:49:22
  • Liczba odsłon: 666
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1556961]

przewiń do góry