Pacyna, dnia 08.08.2008 r.

ZP-341/ 04 /08

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający Gmina Pacyna – Urząd Gminy w Pacynie zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przewóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w roku szkolnym 2008/2009.”

 

wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółka z o.o.

09 – 500 Gostynin, ul. 18 Stycznia 36

 

z ceną ofertową brutto za 1 km: 3,00 zł

 

Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów – 10 pkt, według kryterium cena – 100%, jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

 

Z wybranym wykonawcą  zostanie podpisana umowa w dniu 22.08.2008 r. o godz. 10:00 w  siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie składania ofert, do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

 

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółka z o.o.

09 – 500 Gostynin, ul. 18 Stycznia 36

 

Oferta uzyskała ilość punktów – 10 pkt.

 

 

W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty i nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Wójt Gminy Pacyna

Krzysztof Woźniak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-08-08 14:51:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-08 14:51:26
  • Liczba odsłon: 689
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1589918]

przewiń do góry