O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

 

 

    o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania   pn.:

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

gminy Pacyna

 

 

         Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu  

          nieograniczonego j.w. wybrana została firma:

 

         Zakład Usługowo-Handlowy inż. Zbigniew Dylewski,

ul. Górna 20 a, 87-600 Lipno

 

 

   za cenę brutto : 169 903,34   PLN

   (słownie złotych: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzy złote 34/100).

 

 W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty: 

1. Zakład Usługowo-Handlowy inż. Zbigniew Dylewski, 

    ul. Górna 20 a, 87-600 Lipno

    z ceną ofertową brutto: 169 903,34 zł – uzyskując 10 pkt. zgodnie z pkt. XVIII SIWZ

2. JARMAR Eksport-Import s.c.,

   ul. Konwaliowa 1, 09-520 Łąck

   z cena ofertową brutto: 318 063,50 zł – oferta odrzucona

3. „HYDROPOL: Sp. z o.o.,

    ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin

 cena ofertową brutto: 497 962,29 zł – uzyskując  3,41 pkt. zgodnie z pkt. XVIII SIWZ

 

Pacyna, dnia 13.10.2008 r.

 

 

                                                                                 Wójt Gminy Pacyna

                                                                                   Krzysztof Woźniak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-13 14:59:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-13 14:59:21
  • Liczba odsłon: 698
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1589984]

przewiń do góry