Pacyna,  15.10.2009 r.

ZPPG-341/ 03 /09

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający - Gmina Pacyna, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Rakowiec i Sejkowice obręb Przylaski, gm. Pacyna”

wybrana została oferta nr 3 złożona przez:

 „BRUKER” S.c.  Przedsiębiorstwo Drogowe Julian Malarecki, Bartłomiej Malarecki

ul. Idzikowskiego 49    05-070 Sulejówek

z ceną ofertową brutto:  400.088,99 zł zł

 

Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów – 10 pkt, według kryterium cena – 100%, jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie składania ofert, do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

 

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.

09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5

Oferta uzyskała ilość punktów – 7,69 pkt.

Oferta nr 2:

„BRUKER” S.c.  Przedsiębiorstwo Drogowe Julian Malarecki, Bartłomiej Malarecki

ul. Idzikowskiego 49    05-070 Sulejówek

Oferta uzyskała ilość punktów – 10,00 pkt.

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I” Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna

05-230 Kobyłka ul. H. Sienkiewicza 13

Oferta uzyskała ilość punktów – 9,35 pkt.

 

W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty oraz nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

                                                                                      Wójt Gminy Pacyna

                                                                                        Krzysztof Woźniak

 Do wiadomości:

1/ Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.

09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5

2/  „BRUKER” S.c.  Przedsiębiorstwo Drogowe Julian Malarecki, Bartłomiej Malarecki

ul. Idzikowskiego 49    05-070 Sulejówek

3/  Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I” Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna

05-230 Kobyłka ul. H. Sienkiewicza 13

4/ strona internetowa www.bip.pacyna.mazowsze.pl

5/ tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacynie

6/ a/a                                                                                                                      

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-15 17:24:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-15 17:24:41
  • Liczba odsłon: 687
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1561466]

przewiń do góry