Pacyna, 22.10.2009 r.

Gmina Pacyna

ul. Wyzwolenia 7

09-541 Pacyna                                                                         

 

 

Nr sprawy ZPPG-341/02/09

 

wykonawcy – wg rozdzielnika 

 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia p.n.: „Przebudowa drogi gminnej przez m. Kamionka z nawierzchni żużlowo – żwirowej na bitumiczną szer. 3,00 o długości L = 0,5 km, gm. Pacyna, pow. gostyniński, woj. mazowieckie”

 

 

Stosownie do art. 94 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) dokonuje się wyboru oferty firmy: Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych

 „DROG-MAZ” s. c. 09 – 400 Płock, ul. Kalinowa 45  z ceną brutto 124.668,38  jako najkorzystniejszej  spośród pozostałych ofert.

 

Uzasadnienie:

Wybrany Wykonawca odmówił podpisania umowy, stąd dokonano czynności zgodnie z art.94 ust.2 ustawy Pzp.

           

W celu podpisania umowy o realizację zamówienia, zapraszamy do UG w Pacynie,                         w dniu 30.10.2009 r., o godz. 13.00.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Pacyna

                                                                                                 Krzysztof Woźniak

 

 

 

Rozdzielnik:

1/ Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych „DROG-MAZ” s. c.

09 – 400 Płock, ul. Kalinowa 45

2/ Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.

09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5

3/  „BRUKER” S.c.  Przedsiębiorstwo Drogowe Julian Malarecki, Bartłomiej Malarecki

ul. Idzikowskiego 49    05-070 Sulejówek

4/ strona internetowa www.bip.pacyna.mazowsze.pl

5/ tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacynie

6/ a/a                                                                                                                       

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-22 15:00:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-22 15:00:26
  • Liczba odsłon: 715
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1590015]

przewiń do góry