1. Ogłoszenie o wyborze oferty

2. Zbiorcze zestawienie ofert

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZPPG-341/03/2010                                                                                                                       Pacyna, dnia 19 sierpnia 2010 r.

 

 

                                  

                          Ogłoszenie o wyborze oferty

 

 

dotyczy:    postępowania przetargowego –    Przewóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przedszkola Samorządowego w Pacynie w roku szkolnym 2010/2011”.

 

 

Zamawiający – Gmina  Pacyna,  zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) informuje, że w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Przewozu uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przedszkola Samorządowego w Pacynie w roku szkolnym 2010/2011 wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółka z o.o., 09-500 Gostynin, ul. 18-go Stycznia 36.

Uzasadnienie:

Na podstawie kryterium określonego w SIWZ za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez w/w firmę za cenę brutto 85.386,00 zł.

Oferta zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

W załączeniu przesyłamy kserokopię ZP-12 „Zbiorcze zestawienie ofert” i ZP-21 „Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert”.

 

W celu podpisania umowy o realizację zamówienia, zapraszamy upoważnionego przedstawiciela firmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółka z o.o., 09-500 Gostynin, ul. 18-go Stycznia 36.

 

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy Pacyna

                                                                                                        Krzysztof Woźniak

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-20 20:04:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-20 20:10:27
  • Liczba odsłon: 741
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1589915]

przewiń do góry