ZP-341/05/2010                                                                                                                               Pacyna, dnia 29 września 2010 r.

 

 

                                  

                           Wykonawcy w/g rozdzielnika

 

 

 

dotyczy:    postępowania przetargowego    Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Luszyn, gm. Pacyna w km  0+000 – 0+830 L= 0,830 km”.                            

 

 

Zamawiający – Gmina  Pacyna,  zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) informuje, że w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Luszyn, gm. Pacyna w km  0+000 – 0+830 L= 0,830 km                            wybrano ofertę złożoną przez  Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I” Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna 05-230 Kobyłka, ul. H. Sienkiewicza 13

 

 

Uzasadnienie:

Na podstawie kryterium określonego w SIWZ za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez w/w firmę za cenę brutto 152 361,30 zł.

Oferta zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

W załączeniu przesyłamy kserokopię ZP-12 „Zbiorcze zestawienie ofert” i ZP-21 „Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert”.

 

 

W celu podpisania umowy o realizację zamówienia, zapraszamy upoważnionego przedstawiciela firmy Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I” Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna 05-230 Kobyłka, ul. H. Sienkiewicza 13 w dniu  06.10.2010 r., o godz. 10.00.

 

 

 

Rozdzielnik:

1. Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I” Mieczysław Piotrowski, Paweł 

   Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna 05-230 Kobyłka, ul. H. Sienkiewicza 13

2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. 09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5

3. Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych „DROG-MAZ” s.c.

   09-400 Płock, ul Kalinowa 46.

4. a/a

 

 

 

 

                                                                                        Wójt Gminy Pacyna

                                                                                         Krzysztof Woźniak

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

zbiorcze zestawienie ofert

streszczenie oceny i porównania ofert

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-29 15:20:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-29 15:20:07
  • Liczba odsłon: 683
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1561597]

przewiń do góry