I Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

II Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    1. załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

    2. załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy

    3. załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz osób

    4. załącznik nr 4 do SIWZ - doświadczenie zawodowe

    5. załącznik nr 5 do SIWZ - podwykonawcy

    6. załącznik nr 6 do SIWZ - tabela elementów scalonych

    7. załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

    8. załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiary robót:

        a) słupy oświetleniowe jako element małej architektury

        b) instalacja oświetleniowa miejsc parkingowych ( strona pierwsza )

        c) instalacja oświetleniowa miejsc parkingowych ( strona druga )

        d) instalacja oświetleniowa miejsc parkingowych ( strona trzecia )

        e) budowa planu zabaw

        f) zagospodarowanie placu

    9. załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa i STWiORB

        A) branża elektryczna - dokumentacja projektowa

   1) załącznik 9A1 dokumentacja projektowa instalacji oświetleniowej (strona 1)

   2) załącznik 9A2 dokumentacja projektowa słupy oświetleniowe ( strona 1 )

   3) załącznik 9A3 dokumentacja projektowa elektryki ( strona 2 )

   4) załącznik 9A4 dokumentacja projektowa elektryki ( stroan 3 )

   5) załącznik 9A5 dokumentacja projektowa elektryki ( strona 4 )

   6) załącznik 9A6 dokumentacja projektowa elektryki ( strona 5 )

   7) załącznik 9A7 dokumentacja projektowa elektryki ( strona 6 )

   8) załącznik 9A8 dokumentacja projektowa elektryki ( strona 7 )

   9) załącznik 9A9 dokumentacja projektowa elektryki ( strona 8 )

  10) załącznik 9A10 dokumentacja projektowa elektryki ( strona 9 )

  11) załącznik 9A11 dokumentacja projektowa elektryki ( strona 10 )

  12) załącznik 9A12 dokumentacja projektowa elektryki ( strona 11 )

  13) załącznik 9A13 dokuemntacja projektowa elektryki ( strona 12 )

  14) załącznik 9A14 dokumentacja projektowa elektryki ( strona 13 )

  15) załącznik 9A15 dokumentacja projektowa elektryki ( strona 14 )

  16) załącznik 9A16 dokumentacja projektowa elektryki ( strona 15 )

  17) załącznik 9A17 dokumentacja projektowa elektryki ( strona 16 )

  18) załącznik 9A18 dokumentacja projektowa elektryki ( strona 17 )

  19) załącznik 9A19 dokumentacja projektowa elektryki ( strona 18 )

  20) załącznik 9A20 dokumentacja projektowa elektryki ( strona 19 )

         B) Branża elektryczna STWiORB

    1) załącznik 9B1 STWiORB elektryka ( strona 1 )

    2) załącznik 9B2 ( strona 2 )

    3) załącznik 9B3 ( strona 3 )

    4) załącznik 9B4 ( strona 4 )

    5) załącznik 9B5 ( strona 5 )

    6) załącznik 9B6 ( strona 6 )

    7) załącznik 9B7 ( strona 7 )

    8) załącznik 9B8 ( strona 8 )

    9) załącznik 9B9 ( strona 9 )

   10) załącznik 9B10 ( strona 10 )

   11) załącznik 9B11 ( strona 11 )

   12) załącznik 9B12 ( strona 12 )

   13) załącznik 9B13 ( srona 13 )

   14) załącznik 9B14 ( strona 14 )

   15) załącznik 9B15 ( strona 15 )

   16) załącznik 9B16 ( strona 16 )

   17) załącznik 9B17 ( strona 17 )

        C) Budowa placu zabaw - dokumentacja projektowa i STWiORB

     1) załącznik 9C1 dokumentacja projektowa i STWiORD ( strona 1 )

     2) załącznik 9C2 ( strona 2 )

     3) załącznik 9C3 ( strona 3 )

     4) załącznik 9C4 ( strona 4 )

     5) załącznik 9C5 ( strona 5 )

     6) załącznik 9C6 ( strona 6 )

     7) załącznik 9C7 ( strona 7 )

     8) załącznik 9C8 ( strona 8 )

     9) załącznik 9C9 ( strona 9 )

   10) załącznik 9C10 ( strona 10 )

   11) załącznik 9C11 ( strona 11 )

   12) załącznik 9C12 ( strona 12 )

   13) załącznik 9C13 ( strona 13 )

   14) załącznik 9C14 ( strona 14 )

   15) załącznik 9C15 ( strona 15 )

   16) załącznik 9C16 ( strona 16 )

   17) załącznik 9C17 ( strona 17 )

   18) załącznik 9C18 ( strona 18 )

   19) załącznik 9C19 ( strona 19 )

   20) załącznik 9C20 ( strona 20 )

   21) załącznik 9C21 ( strona 21 )

   22) załącznik 9C22 ( strona 22 )

   23) załącznik 9C23 ( strona 23 )

   24) załącznik 9C24 ( strona 24 )

         D) zagospodarowanie placu - dokumentacja projektowa

     1) załącznik 9D1 - dokumentacja projektowa placu ( strona 1 )

     2) załącznik 9D2 ( strona 2 )

     3) załącznik 9D3 ( strona 3 )

     4) załącznik 9D4 ( strona 4 )

     5) załącznik 9D5 ( strona 5 )

     6) załącznik 9D6 ( strona 6 )

     7) załącznik 9D7 ( strona 7 )

     8) załącznik 9D8 ( strona 8 )

     9) załącznik 9D9 ( strona 9 )

   10) załącznik 9D10 ( strona 10 )

   11) załącznik 9D11 ( strona 11 )

   12) załącznik 9D12 ( strona 12 )

   13) załącznik 9D13 ( strona 13 )

   14) załącznik 9D14 ( strona 14 )

   15) załącznik 9D15 ( strona 15 )

         E) zagospodarowanie placu ( STWiORB )

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-26
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-26 16:09:05
  • Liczba odsłon: 127

[Liczba odsłon: 2282432]

przewiń do góry