Wersja archiwalna 2006-07-08 18:46:00

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Załącznik nr 1 do specyfikacji

 

Załącznik nr 2 do specyfikacji

 

Załącznik nr 3 do specyfikacji ( przedmiary )

 

Książka przedmiarów modernizacja kotłowni strona pierwsza

 

Książka przedmiarów modernizacja kotłowni strona druga

 

Książka przedmiaró modernizacja kotłowni strona trzecia

 

Książka przedmiarów modernizacja kotłowni strona czwarta

 

Książka przedmiarów modernizacja kotłowni strona piąta

 

Książka przedmiarów modernizacja kotłowni strona szósta

 

Przedmiar robót instalacja elektryczna strona pierwsza

 

Przedmiar robót instalacja elektryczna strona druga

 

Przedmiar robót instalacja elektryczna strona trzecia

 

Przedmiar robót instalacja elektryczna strona czwarta

 

Przedmiar robót instalacja elektryczna strona piąta

 

Przedmiar robót instalacja gazowa

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do specyfikacji

 

Załącznik  nr  5  do  specyfikacji:

 

Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 

- specyfikacja

 

Załącznik  nr  6  do  specyfikacji:

 

1) Projekt budowlano - wykonawczy ( wymiana kotłowni węglowej na gazową, przebudowa pomieszczenia kotłowni, przebudowa przyłączy c.o., c.w.u. i zimnej wody )

- strona pierwsza

- strona druga

- strona trzecia

- strona czwarta

- strona piąta

- strona szósta

- strona siódma

- strona ósma

- strona dziewiąta

- strona dziesiąta

- strona jedenasta

- strona dwunasta

-  strona trzynasta

- strona czternasta

- strona piętnasta

- strona szesnasta

- załącznik graficzny

 

2)  Projekt budowlano - wykonawczy ( remont i rozbudowa instalacji elektrycznej kotłowni )

- strona pierwsza

- strona druga

- strona trzecia

- strona czwarta

- strona piąta

- strona szósta

- strona siódma

- strona ósma

- strona dziewiąta

- strona dziesiąta

- strona jedenasta

 

3)  Projekt budowlano - wykonawczy ( instalacja gazowa dla kotłowni )

 

- strona tytułowa

- strona pierwsza

- strona druga

- strona trzecia

- strona czwarta

- strona piąta

- strona szósta

- strona siódma

- strona ósma

- strona dziewiąta

- strona dziesiąta

- strona jedenasta

- strona dwunasta

- strona trzynasta

- strona czternasta

[Liczba odsłon: 2542349]

przewiń do góry